Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
7MATH415MATEMATİKSEL ARAŞTIRMA PROJESİ I2+0015

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrenciye matematiksel araştırma yapma becerisini kazandırmak. Öğrenci bir hocanın gözetimi altında bağımsız araştırma yapar ve bulgularını poster halinde sunar.
Dersin İçeriği Öğrencinin öğrenebileceği bir güncel matematik konusuna öğrenci hocası ile birlikte karar verir. Araştırma için gerekli bilgi altyapısı hocanın yardımı ile oluşturulur. Öğrenci kaynak taraması yapar ve konuyla ilgili başkaları tarafından yapılmış çalışmaları öğrenir. Bu çalışmalar ile kendi konusu üzerinde kullanabileceği yöntemlerle yakınlık kurar. Kendi konusu üzerinde çalışır. Kaydettiği ilerlemeyi hocasıyla her hafta paylaşır. Bulgularını poster halinde dönem sonunda sunar.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Faruk Temur
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. GÖKHAN ŞAHAN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 0 % 0
Kısa sınavlar 0 % 0
Ödevler 0 % 0
Diğer uygulamalar 0 % 0
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 0 % 100
Final sınavı 0 % 0
Toplam :
0
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 1 70 70
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 1 230 230
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 1 150 150
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 15 450

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 güncel matematik konularını öğrenme
2 bir araştırma sorusu belirleyebilme
3 kaynak taraması yapabilme
4 bağımsız araştırma yapabilme
5 fikirlerini aktarabilme
6 poster yapabilme


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Araştırma konusuna ve sorusuna karar verilmesi
2 Gerekli bilgi altyapısının oluşturulması
3 Gerekli bilgi altyapısının oluşturulması
4 Kaynak taraması
5 literatür taraması
6 Araştırma konusu ve sorusu üzerine bağımsız çalışma
7 Araştırma konusu ve sorusu üzerine bağımsız çalışma
8 Araştırma konusu ve sorusu üzerine bağımsız çalışma
9 Araştırma konusu ve sorusu üzerine bağımsız çalışma
10 Konu ile ilgili çeşitli bilgisayar uygulamaları yazılması
11 Konu ile ilgili çeşitli bilgisayar uygulamaları geliştirilmesi
12 Posterin hazırlanması
13 Posterin hazırlanması
14 Posterin hazırlanması


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Tüm 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=163189&lang=tr