Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
6MATH308KOMBİNATORİĞE GİRİŞ3+036

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Kombinatorik matematiğin bir çok alanında ve matematik dışında bilgisayar mühendisliği, fizik, bioinformatik ve benzeri alanlarda ortaya çıkan ve var olan problemlerin çözülmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu dersin amacı matematik öğrencilerine kombinatorik ve sayma bilgisi ve kabiliyeti kazandırmak, ayrıca diğer alanlardaki öğrencilerin kombinatorik tekniklerini kendi alanlarında kullanma ve uygulama becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler BERKANT USTAOĞLU
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 2 % 40
Kısa sınavlar 5 % 15
Ödevler 5 % 15
Diğer uygulamalar 0 % 0
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 0 % 0
Final sınavı 1 % 30
Toplam :
13
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 42 1 42
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 10 12 120
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 3 6 18
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 180

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Matematiksel kavram ve teknikleri kullanarak problem çözme becerisi
2 Gerçek yaşamdaki problemleri matematik dilinde ifade edebilme ve ortaya çıkan problemi matematiksel teknikler kullanarak çözme becerisi.
3 Ayrık matematikteki temel ispatlama tekniklerine hakim olma
4 Ayrık matematikte ve bilgisayar bilimlerindeki bazı zor problemleri tanıma.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Alt kümeleri sayma, binom katsayısı I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications
2 Güvercin yuvası ilkesi I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications
3 Ağırlıklar ve üreten fonksiyonlar I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications
4 Katsayı seçme operatörü I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications
5 Toplama ve çarpma lemmaları I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications
6 Biçimsel kuvvet serileri I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications
7 Binom serileri I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications
8 Kısıtlı ikili rakam alt dizgileri I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications
9 Yineleme ilişkileri I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications
10 Yineleme ilişkilerinin çözümleri I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications
11 Tamsayıların kompozisyonları I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications
12 Çift değişkenli üreten fonksiyon I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications
13 Tamsayı partisyonları I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications
14 Üstel üreten fonksiyonlar I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications
15 Final 1. hafta I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications
16 Final 2. hafta I.P. Goulden and D. M. Jackson “Combinatorial Enumeration”, Dover publications


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1 2 1 2 3 1 4 4 4 1 4 2 4 4
Ö2 4 2 2 1 4 4 2 4 3 4 4
Ö3 4 4 4 1 4 2 4 4 1 4
Ö4 4 3 2 2 1 4 4 2 4 3 4 4

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=163203&lang=tr