Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
8MATH406AÇIK ANAHTAR ŞİFRELEMENİN MATEMATİĞİ3+036

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Açık anahtarlı şifreleme algoritmaları ve altında yatan matematiksel fikirleri tanıtmak
Dersin İçeriği Kriptolojininin temel kavramları ve hizmetleri, simetrik şifreleme, açık anahtarlı şifreleme, RSA şifrelemesi, Rabiin ve Pallier şifrelemesi, Asallık testleri, ElGamal Şifrelemesi, Diffie Hellman anahtar paylaşım protokolü, Sayısal imzalar, DSA, açık anahtar alt yapısı ve sayısal sertifikalar, anahtar yönetimi
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler BERKANT USTAOĞLU
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 2 % 30
Kısa sınavlar 0 % 0
Ödevler 8 % 30
Diğer uygulamalar 1 % 10
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 1 % 10
Final sınavı 1 % 20
Toplam :
13
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 42 1 42
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 10 12 120
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 3 6 18
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 180

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Kriptografik uygulamaların temellerinde olan matematiksel kavramları görebilme ve anlama.
2 Farklı matematiksel yapıların kriptosistem gereksinimlerin dikkate alınarak karşılaştırılabilmesi.
3 Soyutlama yeteneğini güvenlik alanında kullanma.
4 Gerçek yaşamdaki problemleri matematik dilinde ifade edebilme ve ortaya çıkan problemi matematiksel teknikler kullanarak çözme becerisi.
5 Problemleri analiz etme, uygun gösterim şekilleri tasarlama.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Aritmetik operasyonların hızları. Bölünebilirlik ve Öklid algoritması D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002
2 Denklik ve sonlu cisimler D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002
3 Klasik şifreleme algoritmaları D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002
4 Açık anahtar şifreleme fikri, sırt çantası, LLL algoritması D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002
5 RSA, Rabin, Asal sayı testleri D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002
6 Çarpanlara ayırma algoritmaları D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002
7 Diğer RSA atakları D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002
8 Ayrık logaritma problemi (ALP), El Gamal şifrelemesi D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002
9 Sonlu cisimlerde ALP D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002
10 Eliptik eğriler. Eliptik eğrilerde ALP D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002
11 Eliptik eğriler yardımıyla asal sayı testi ve çarpanlara ayırma D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002
12 E-imza algoritmaları, özet fonksiyonları ve rastlantısal fonksiyon modeli D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002
13 El Gamal e-imza algoritmasi. Örten özet fonksiyonu D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002
14 Diffie-Hellman problemi D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002
15 Final 1. hafta D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002
16 Final 2. hafta D. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, CRC Press, 2002


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1 1 4 3 1 3 4 2 2 1 2 2 4 4
Ö2 4 1 4 2 1 4 1 4 2
Ö3 4 4 2 1 3 1 4 3
Ö4 4 4 1 4 4 4 2
Ö5 4 4 1 4 3 4 4 4

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=163204&lang=tr