Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
6MATH312HESAPLAMALI MATEMATİK VE ALGORİTMALAR2+236

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Hesaplamada kullanılan matematiksel algoritmalar fen ve mühendislik alanlarında ortaya çıkan ve var olan problemlerin çözülmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu dersin amacı fen ve mühendislik öğrencilerine önemli algoritmaları tanıtmak, analiz etmeği ve kullanmayı öğretmektir.
Dersin İçeriği
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç. Berkant Ustaoğlu
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004
H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 0 % 0
Kısa sınavlar 0 % 0
Ödevler 5 % 10
Diğer uygulamalar 0 % 0
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 1 % 30
Final sınavı 1 % 20
Toplam :
7
% 60

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 42 1 42
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 14 8 112
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 7 5 35
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 189

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Matematiksel kavram ve teknikleri kullanarak problem çözme becerisi
2 Gerçek yaşamdaki problemleri matematik dilinde ifade edebilme ve ortaya çıkan problemi matematiksel teknikler kullanarak çözme becerisi.
3 Matematiğin temelini oluşturan konularda bilgi sahibi olma.
4 Ayrık matematikteki temel ispatlama tekniklerine hakim olma


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Algoritmalar, polinomlar, matrisler ve veri yapıları R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
2 Pascal algoritması, yineleme, algoritmaların analizi R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
3 Öklid algoritması, R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
4 Polinom değerlendirilmesi, polinomlarda çarpma, polinomlar için Öklid algoritması R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
5 Hızlı Fourier transformu ve uygulamaları R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
6 Asal sayı testleri R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
7 Tamsayı çarpanlarına ayırma algoritması R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
8 Gram-Schmidt dikeyselleme, LLL R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
9 Dinamik programlama R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
10 Açgözlü algoritmalar R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
11 Geometri algoritmaları R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
12 En büyük bipartit eşlendirme, geren ağaç algoritmaları, en kısa yollar R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
13 Ağırlıklı çizgede algoritmalar R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
14 Yönlü çizgede algoritmalar R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
15 Final 1. hafta R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
16 Final 2. hafta R. Sedgewick “Algorithms”, Addison-Wesley 2004 H. Cohen “A course in computational algebraic number theory”, Springer
 


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1 1 1 2 3 2 1 4 3 1 3 4 3
Ö2 4 1 3 2 2 2 4 4 4 4 3
Ö3 4 4 2 3 2 1 4 3 4 4 2
Ö4 4 2 4 2 1 3 2 2 4 2 2

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=163209&lang=tr