Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
7MATH403KOMBİNATORYEL TASARIM KURAMI3+036

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Temel kombinatoryel tasarım kuramını tanıtmak ve diğer matematik dallarıyla ilişkilendirmek
Dersin İçeriği
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç.Dr. Berkant Ustaoğlu
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 1 % 20
Kısa sınavlar 0 % 0
Ödevler 5 % 10
Diğer uygulamalar 0 % 0
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 1 % 10
Final sınavı 1 % 20
Toplam :
8
% 60

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 42 1 42
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 14 6 84
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 8 6 48
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 174

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Ayrık matematikte ispatlama tekniklerine hakim olmak.
2 Problemleri analiz etme, uygun gösterim şekilleri tasarlama.
3 Soyutlama yeteneği
4 Ayrık matematikte ve bilgisayar bilimlerindeki bazı zor problemleri tanıma.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Temel tanımlar ve özellikler. Komşuluk matrisi D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004
2 Kombinatoriyel tasarımlar, izomorfizmalar ve otomorfizmalar D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004
3 Eski tasarımlardan yeni tasarımlar oluşturmak, Fisher eşitsizliği D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004
4 Simetrik, artık ve türetilmiş tasarımlar D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004
5 Fark kümeleri, otomorfizmalar D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004
6 Çarpan teoremi D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004
7 Hadamard matrisleri ve tasarımlar D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004
8 Williamson metodu ve varolma koşulları D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004
9 Çözülebilinir tasarımlar, afin ve projektive düzlemler D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004
10 Latin kareleri ve Steiner üçlü sistemleri D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004
11 Dikey ve bir birine dikey latin kareleri, dikey diziler D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004
12 Enine tasarımlar, Wilson yapısı D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004
13 Dengeli tasarımlardan seçme konular D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004
14 Dikey diziler ve hata düzelten kodlar D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004
15 Final 1. hafta D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004
16 Final 2. hafta D. Stinson “Combinatorial Designs: construction and analysis”, Springer 2004


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1 4 4 4 2 3 1 3 1
Ö2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2
Ö3 4 4 1 4 3 4 4 2
Ö4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 3

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=163210&lang=tr