Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
1PHYS101GENEL FİZİK I2+236

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Ölçülebilir fiziksel büyüklüklerin, SI birimlerinin, ölçüm hassasiyeti kavramı ve sonuçların doğru bir şekilde ifade edilebilmesinin öğretilmesi.
Bir boyutta hareketin analizi: hız, ivme kavramlarının kavratılması, pozisyon, hız ve ivme arasındaki bağıntıların öğretilmesi.
Vektörlerin kavratılması ve iki ve üç boyutta hareketin kavratılması.

Newton un hareket yasalarının kavratılması. Bir cisme etki eden kuvvetlerin belirlenmesi ve bunun sonucu olarak cismin hareketinin analizi.
Dersin İçeriği Fiziksel büyüklükler, birimleri ve ölçümler; Vektörler;
Bir,iki ve üç boyutta hareket;
Newton yasaları, Newton yasalarının uygulamaları; Dairesel hareket-sürtünme kuvvetleri; İş ve Enerji; Enerjinin korunumu ve uygulamaları;
Momentum ve korunumu; katı cisimlerin dönme dinamikleri ve tork; açısal momentum, açısal momentumun korunumu; denge halindeki sistemler;
Basit Harmonik hareket; Newton un Yer Çekimi Yasası
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç.Dr. YUSUF SELAMET
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Sears and Zemansky s University Physics, Yound and Freedman, 13th edition
Physics Vol.1, Resnick, Halliday and Krane, 6th edition
Mechanics, Berkeley Physics Course, Vol.1

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 2 % 30
Kısa sınavlar 10 % 10
Ödevler 10 % 10
Diğer uygulamalar 0 % 0
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 0 % 0
Final sınavı 1 % 50
Toplam :
23
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 1 48 48
Uygulama 1 26 26
Laboratuvar 1 20 20
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 1 54 54
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 148

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Fiziksel nicelikleri, birimlerini ve bunları kullanarak başka fizksel nicelikleri ifade edebilmek.
2 Pozisyon, yer ve hız arasındaki bağıntıları kavramak bunu cisimlerin hareketini ifade etmek için kullanabilmek.
3 Kuvvet kavramını ve Newtonun hareket yasalarını kavarmak ve bunu cisimlerin hareketini ve denge durumunun açıklanmasında kullanabilmek.
4 Korunum kanunlarını kavramak bunların doğayı açıklamada ve günlük hayattaki uygulmalarını yapabilmek.
5 Yerçekimi yasasını, Kepler yaslarını, gezegenlerin hareketlerini kavramak.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Ölçüm, Birimler H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky s University Physics , Pearson Addison Wesley, San Francisco, 13th edition 2011
2 Bir boyutta hareket, vektörler H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky s University Physics , Pearson Addison Wesley, San Francisco, 13th edition 2011
3 İki ve üç boyutta hareket H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky s University Physics , Pearson Addison Wesley, San Francisco, 13th edition 2011
4 Newton hareket yasaları H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky s University Physics , Pearson Addison Wesley, San Francisco, 13th edition 2011
5 Newton yasalarının uygulmaları H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky s University Physics , Pearson Addison Wesley, San Francisco, 13th edition 2011
6 İş ve kinetik enerji 1. ARA-SINAV H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky s University Physics , Pearson Addison Wesley, San Francisco, 13th edition 2011
7 Potansiyel enerji, ve enerjinin korunumu H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky s University Physics , Pearson Addison Wesley, San Francisco, 13th edition 2011
8 Momentum, imulse ve çarpışmalar H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky s University Physics , Pearson Addison Wesley, San Francisco, 13th edition 2011
9 Katı cisimlerin dönme hareketi H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky s University Physics , Pearson Addison Wesley, San Francisco, 13th edition 2011
10 Dönme hareketinin dinamikleri H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky s University Physics , Pearson Addison Wesley, San Francisco, 13th edition 2011
11 Açısal momentumun korunumu H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky s University Physics , Pearson Addison Wesley, San Francisco, 13th edition 2011
12 Açısal momentumun korunumu H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky s University Physics , Pearson Addison Wesley, San Francisco, 13th edition 2011
13 Katı cisimlerin denge durumunun analizi 2. ARA-SINAV H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky s University Physics , Pearson Addison Wesley, San Francisco, 13th edition 2011
14 Yerçekimi ve gezegenlerin hareketi H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky s University Physics , Pearson Addison Wesley, San Francisco, 13th edition 2011
15 Final 1. hafta
16 Final 2. hafta


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1 4 4 4
Ö2 4 4 4
Ö3 4 4 4
Ö4 4 4 4
Ö5 4 4 4

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=163216&lang=tr