Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
5MATH303MATEMATİK TARİHİ I3+036

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı 1. Eski Mısır ve Mezopotamyadan başlayarak geçen asırlarda matematiğin tarihsel gelişimini öğretmek.
2. Matematiğin gelişiminde önemli katkıları olan matematikçileri tanıtmaktır.
3. Matematiğin, medeniyetin öncü bir kültürlü kuvveti olarak yerini doldurduğuna dair yeterli bir açıklama getirmek.
Dersin İçeriği Sayı ve geometrinin tarihi. Mısır ve Mezopotamya. Iyonya ve Pisagor. Heroic Çağ. Zeno Paradoksu. Plato ve Aristotales çağı. İskenderiyeli Öklit. Arşimet. Pergeli Apollon. Konikler. Diophantus aritmetiği. Çin ve Hindistan.Ramanujan. Cebir ve Araplar. Ortaçağda Avrupa. Kübik denklemin çözümü.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Prof.Dr. YILMAZ AKYILDIZ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, A History of Mathematics , John Wiley & Sons, 2nd Edition, 1991
D.M. Burton, The History of Mathematics (An introduction), Brown Publishers, 1988

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 0 % 0
Kısa sınavlar 0 % 0
Ödevler 0 % 0
Diğer uygulamalar 0 % 0
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 1 % 50
Final sınavı 1 % 50
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 1 42 42
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 1 76 76
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 1 32 32
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 150

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Matematik tarihi konusunda bilgi sahibi olur.
2 İlkel ve formal matematiğin farkını bilir.
3 Matematiğin doğası ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
4 Matematiğin bilime, teknolojiye ve topluma olan katkılarını açıklar.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Başlangıç noktaları. Saymanın kökeni ve sayı kavramı. Geometrinin kökeni. A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991
2 Mısır. Aritmetik işlemler, cebirsel ve geometrik problemler. A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991
3 Mezopotamya. Uygulamalı aritmetik olarak geometri. A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991
4 İyonya ve Pisagor. Sayı mistisizmi. Aritmetik ve kozmoloji. A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991
5 Destan Çağı. Meşhur Problemler. Altın Kesit. Zeno Paradoksları. A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991
6 Plato ve Aristo Çağı. Eflatun 3 boyutlu cisimleri. Matematiksel astronomi. A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991
7 Alexandria ve Öklid. Elemanlar. Geometrik cebir. A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991
8 Siraküza ve Arşimed. Geometri ve Metod. A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991
9 Perga ve Apollo. Konikler. A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991
10 Yunan Trigonometrisi ve ölçme. A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991
11 Yunan Matematikçilerinin yeniden canlanışı ve çöküşü. Diophantus ve Arithmetica. A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991
12 Çin ve Hindistan. Ramanujan. Araplar ve Cebir. A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991
13 Orta Çağ da Avrupa. Kübik denklemlerin çözümleri. A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991
14 Orta Çağ da Avrupa. Kübik denklemlerin çözümleri. A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991
15 Final 1. hafta A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991
16 Final 2. hafta A History of Mathematics, by C.B. Boyer, U.C. Merzbach, I. Asimov, John Wiley & Sons, Second Edition, 1991


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1 3 3 4
Ö2 3 4 3 3
Ö3 3 3 3 4
Ö4 3 3 3 3

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=163240&lang=tr