Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
5MATH333MATEMATİK MODELLEMEYE GİRİŞ3+036

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı 1. Gerçek dünyaya ilişkin modeller kurma
2. Modeli analiz etmek için uygun matematiksel teknikleri kullanma
3. Modellemede adi diferansiyel denklemleri kullanma
4. Nitel olarak çözümün davranışını analiz etmek
Dersin İçeriği Ayrık dinamik sistemlerle modelleme. Modelleme süreci, oran ve geometrik benzerlik. Model belirleme. Deneysel modelleme. Simulasyon modellemesi. Olasılıkla modelleme. Optimizasyonle modelleme, doğrusal programlama ve sayısal araştırma metodlari. Boyut analizi. Model olarak fonksiyon grafikleri. Diferansiyel denklemlerle modelleme. Diferansiyel denklem sistemleri ile modelleme. Sürekli optimizasyon ile modelleme. Proje.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç.Dr. ALİ İHSAN NESLİTÜRK
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar 1. A First Course in Mathematical Modelling (Frank R. Giordano, Maurice D. Weir , William P. Fox ), Brooks&Cole 3rd Edition , 2003.
2. Mathematical Modelling with Case Studies: A Differential Equation Approach Using Maple, (Belinda Barnes, Glenn Fulford), CRC Press; 1st edition, 2002.
3. Mathematical Models in Biology : An Introduction, (Elizabeth S. Allman, John A. Rhodes)
4. Case Studies in Mathematical Modelling---Ecology, Physiology, and Cell Biology. (Edited by H. G. Othmer, F. R. Adler, M. A. Lewis, and J. C. Dallon.) Prentice-Hall, 1997.

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 1 % 20
Kısa sınavlar 0 % 0
Ödevler 0 % 0
Diğer uygulamalar 0 % 0
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 1 % 50
Final sınavı 1 % 30
Toplam :
3
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 1 42 42
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 1 84 84
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 1 10 10
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 136

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 1. Matematik bilgisini gerçek hayata uygulayabilme
2 2. Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme
3 3. Matematiksel araçları kullanarak fiziksel mekanizmaları anlama
4 4. Fiziksel problemleri matematiksel modellere çevirme
5 5. Matematik ve diğer bilimler arasındaki ilişkiyi gözlemleme


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 AYRIK DİNAMİK SİSTEMLER İLE MODELLEME A First Course in Mathematical Modelling (Frank R. Giordano, Maurice D. Weir , William P. Fox ), Brooks&Cole 3rd Edition , 2003.
2 MODELLEME SÜRECİ, ORANTILILIK A First Course in Mathematical Modelling (Frank R. Giordano, Maurice D. Weir , William P. Fox ), Brooks&Cole 3rd Edition , 2003.
3 MODEL UYUMU A First Course in Mathematical Modelling (Frank R. Giordano, Maurice D. Weir , William P. Fox ), Brooks&Cole 3rd Edition , 2003.
4 DENEYSEL MODELLEME A First Course in Mathematical Modelling (Frank R. Giordano, Maurice D. Weir , William P. Fox ), Brooks&Cole 3rd Edition , 2003.
5 SİMİLASYON MODELLEMESİ A First Course in Mathematical Modelling (Frank R. Giordano, Maurice D. Weir , William P. Fox ), Brooks&Cole 3rd Edition , 2003.
6 AYRIK OLASILIK MODELLEMESİ A First Course in Mathematical Modelling (Frank R. Giordano, Maurice D. Weir , William P. Fox ), Brooks&Cole 3rd Edition , 2003.
7 AYRIK OPTİMİZASYON MODELLEMESİ, DOĞRUSAL PROGRAMLAMA, SAYISAL SEARCH METODU A First Course in Mathematical Modelling (Frank R. Giordano, Maurice D. Weir , William P. Fox ), Brooks&Cole 3rd Edition , 2003.
8 BOYUTSAL ANALİZ VE BENZERLİK A First Course in Mathematical Modelling (Frank R. Giordano, Maurice D. Weir , William P. Fox ), Brooks&Cole 3rd Edition , 2003.
9 MODEL OLARAK FONSİYON GRAFİKLERİ A First Course in Mathematical Modelling (Frank R. Giordano, Maurice D. Weir , William P. Fox ), Brooks&Cole 3rd Edition , 2003.
10 DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ İLE MODELLEME A First Course in Mathematical Modelling (Frank R. Giordano, Maurice D. Weir , William P. Fox ), Brooks&Cole 3rd Edition , 2003.
11 DİFERANSİYEL DENKLEM SİSTEMLERİ İLE MODELLEME A First Course in Mathematical Modelling (Frank R. Giordano, Maurice D. Weir , William P. Fox ), Brooks&Cole 3rd Edition , 2003.
12 SÜREKLİ OPTİMİZASYON MODELLEMESİ A First Course in Mathematical Modelling (Frank R. Giordano, Maurice D. Weir , William P. Fox ), Brooks&Cole 3rd Edition , 2003.
13 Proje sunumu
14 Proje sunumu
15 Final 1. hafta
16 Final 2. hafta


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1 4 4
Ö2 4 4 4
Ö3 4 4
Ö4 4
Ö5 4

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=163241&lang=tr