Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
6MATH304MATEMATİK TARİHİ II3+036

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı 1. Eski Mısır ve Mezopotamyadan başlayarak geçen asırlarda matematiğin tarihsel gelişimini öğretmek
2. Matematiğin gelişiminde önemli katkıları olan matematikçileri tanıtmaktır.
3. Matematiğin, medeniyetin öncü bir kültürlü kuvveti olarak yerini doldurduğuna dair yeterli bir açıklama getirmek.
Dersin İçeriği Rönesans. Cardano. Kübik denklemin çözümü. Kompleks sayılar. Logaritmanın keşfi. Fermat ve Descartes. Analitik Geometri. Sayılar teorisi. Olasılık. Limit kavramı. Newton ve Leibniz. Olasılık ve sonsuz seriler. Kalkülüsün gelişimi.Euler çağı. . D’Alembert. Lagrange. Monge. Laplace. Gauss ve Cauchy. Öklit olmayan geometri. Lobachevskiy. Abel, Jacobi, Galois. Projectif geometri. Riemann geometrisi. Felix Klein. Analiz. Riemann. Matematiksel fizik. Britanyalı cebiri. Cebirsel geometri. Poincare ve Hilbert. Topolojisi. 20.yüzyıl.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç.Dr. GAMZE TANOĞLU
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar C.B. Boyer , U.C. Merzbach, I. Asimov, A History of Mathematics , John Wiley & Sons, Second Edition, 1991.
D.M. Burton, The History of Mathematics (An introduction) , Wbm.C.Brown Publishers, 1988.

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 0 % 0
Kısa sınavlar 0 % 0
Ödevler 0 % 0
Diğer uygulamalar 0 % 0
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 1 % 50
Final sınavı 1 % 50
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 1 42 42
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 1 84 84
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 1 32 32
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 158

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Matematik tarihi konusunda bilgi sahibi olur.
2 İlkel ve formal matematiğin farkını bilir.
3 Matematiğin doğası ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
4 Matematiğin bilime, teknolojiye ve topluma olan katkılarını açıklar.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Rönesans. Cardano. Kübik denklemlerin çözümü. Karmaşık sayılar.
2 Modern Matematiğe Giriş. Viete. Logaritmanın Buluşu.
3 Fermat ve Descartes zamanı. Analitik geometri. Sayılar teorisi. Olasılık.
4 Bir geçiş dönemi.Limit kavramı.
5 Newton ve Leibnitz. Prinzipia.Diferansiyel hesap.
6 Bernoulli Devri. Olasılık ve sonsuz seriler. Calculusun gelişimi.
7 Euler Dönemi. D Alembert.
8 Fransız Devrimi nde Matematik. Lagrange. Monge. Laplace.
9 Gauss ve Cauchy. Öklid dışı geometri. Lobachevskiy. Abel, Jacobi, Galois.
10 Projektif geometri. Riemann geometrisi. Felix Klein.
11 Analiz. Riemann. Matematiksel fizik. Weierstrass. Cantor. Dedekind.
12 İngiliz Cebri. Boole. Hamilton. Cayley. Grassmann. Cebirsel geometri.
13 Poincare ve Hilbert. Topoloji. Yirminci Yüzyıl görüşleri.
14 Poincare ve Hilbert. Topoloji. Yirminci Yüzyıl görüşleri.
15 Final 1. hafta
16 Final 2. hafta


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1 3 3 4
Ö2 3 4 3 3
Ö3 3 3 3 4
Ö4 3 3 3 3

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=163252&lang=tr