Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
1ENG101INGILIZCE OKUMA VE YAZMA BECERILERI I3+033

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı 1. Öğrencilere, okuduklarını anlama ve analiz etme yeteneği kazandırma
2. Eleştirel düşünme yeteneği kazandırma
3. Dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme
Dersin İçeriği Paragraf ve metin analizi yapma, okuduğunu anlama ve organize bir metin oluşturma ve sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin kazandırlmasını amaçlayan bir derstir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Okutman SİNEM BEZİRCİLİOĞLU
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Iyte School of Foreign Languages, "Development of Reading and Writing Skills I", 2011
G.Gulen, B.Hasanbasoglu, E.Sesen, G.Tokdemir, "Academic Survival Skills I",METU Press,2011

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 0 % 0
Kısa sınavlar 0 % 0
Ödevler 0 % 0
Diğer uygulamalar 0 % 0
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 0 % 0
Final sınavı 0 % 0
Toplam :
0
% 0

AKTS Hesaplama İçeriği
Veri yok

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Etkili paragraf yazma kurallarını uygulayabilme
2 Anlam bütünlüğünü bozan yapıları tanıyabilme
3 Paragrafları ve metinleri kendi cümleleri ile ifade edebilme ve özetleyebilme
4 Yazılı metinleri analiz ederek bölümlerini tanıyabilme
5 Organize bir metin oluşturabilme
6 Bireysel ve grup olarak çalışma becerileri geliştirme


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Ders tanıtımı, gerekli materyaller
2 Giriş cümlesi yazma, destekleyici cümle yazımı, sonuç cümlesi, paragraf kriterleri Iyte School of Foreign Languages, "Development of Reading and Writing Skills I", 2011
3 Paragrafta birlik ve uyumun sağlanması Iyte School of Foreign Languages, "Development of Reading and Writing Skills I", 2011
4 Paragraf taslağı oluşturma Iyte School of Foreign Languages, "Development of Reading and Writing Skills I", 2011
5 Paragraf özetleme Iyte School of Foreign Languages, "Development of Reading and Writing Skills I", 2011
6 Paragrafı farklı sözcük ve yapılar kullanarak ifade etme Iyte School of Foreign Languages, "Development of Reading and Writing Skills I", 2011
7 İstatistiksel verileri yorumlama Iyte School of Foreign Languages, "Development of Reading and Writing Skills I", 2011
8 Metnin bölümleri, metin yazma kriterleri Iyte School of Foreign Languages, "Development of Reading and Writing Skills I", 2011
9 Tez cümlesinin özellikleri, etkili tez cümlesi yazma Iyte School of Foreign Languages, "Development of Reading and Writing Skills I", 2011
10 Metin taslağı oluşturma Iyte School of Foreign Languages, "Development of Reading and Writing Skills I", 2011
11 Metin özeti çıkarma Iyte School of Foreign Languages, "Development of Reading and Writing Skills I", 2011
12 Metin analizi Iyte School of Foreign Languages, "Development of Reading and Writing Skills I", 2011
13 Bilimsel bir konu üzerine metin yazma
14 Final sınavı hazırlığı Iyte School of Foreign Languages, "Development of Reading and Writing Skills I", 2011
15 Final 1. hafta
16 Final 2. hafta


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=163257&lang=tr