Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
2GCC101KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME2+002

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Uzaktan Eğitim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Öğrencilerin yeteneklerine, becerilerine, yetkinliklerine, kişiliklerine ve bilgilerine göre kariyerlerini belirlemesinde ve kariyer planlamalarında farkındalık oluşturmaktır. Bu bağlamda IYTE Kariyer, Liderlik ve Girişimcilik Merkezi (CLEC) kapsamı ve faaliyetleri tanıtılır. Öğrenciler, üniversite hayatları boyunca kariyerleri ile ilgili destek alabilecekleri Kariyer Merkezi (CLEC) hakkında bilgilendirilir. Belirsiz küresel gelecek göz önüne alınarak, ayrıca ders kapsamında farklı kariyer hedefleri, kamu sektörü, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli sektörlerdeki çalışma olanakları ve bu farklı disiplinlerdeki kariyer fırsatlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple, teorik derslerle birlikte özel sektör, kamu sektörü, akademi, STK’lar dışında girişimcilerden de profesyonel konuşmacılar davet edilir.
Dersin İçeriği IYTE Kariyer, Liderlik ve Girişimcilik Merkezi (CLEC), öğrencilerin becerilerini geliştirmeyi destekleyen aktiviteler sunmaktadır. Ayrıca ders kapsamında düzenlenen çevrimiçi seminer, panel gibi etkinlikler ile misafir konuşmacıların davetini takip ve koordine eder.
IYTE Kariyer, Liderlik ve Girişimcilik Merkezi’nin (CLEC) dersi destekleyici faaliyetleri, profesyonel iş başvurularında kullanılan temel yöntem ve araçları tanıtmak üzere tasarlanır. Ayrıca destekleyici faaliyetler bu yöntem ve araçları kariyer planlama ve geliştirmede en etkin şekilde kullanma üzerine farkındalık yaratır.
IYTE Mezunlar Ofisi ve Mezunlar Derneği ile işbirliği içinde mezunlarımız farklı kariyer deneyimlerini paylaşır ve çeşitli iş ortamlarını öğrencilere tanıtır.
Bu ders 3 modülden oluşmaktadır.
Modül 1: İç paydaşlar; IYTE Kariyer, Liderlik ve Girişimcilik Merkezi (CLEC), IYTE Mezunlar Ofisi, dersin öğretim görevlisi. Kariyer Merkezi, IYTE öğrencilerinin kariyer planlama ve geliştirmesi için destekleyici faaliyetleri sunar.
Modül 2: Misafir konuşmacılar; IYTE mezunları, IYTE Öğrenci Toplulukları, IYTE Öğretim Üyeleri IYTE’de kariyer geliştirme ile ilgili fırsatları sunar.
Modül 3: Misafir konuşmacılar ve dış paydaşlar ile panel, çevrimiçi seminerler düzenlenir. Kamu sektörü, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşlarından profesyoneller kariyer planlama ve geliştirme ile ilgili yöntem, araçlar ve deneyimleri paylaşır.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz YILMAZ
Öğr.Gör. Ebru ASLAN ÇALLIOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Burak DİNDAROĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ebru ASLAN ÇALLIOĞLU
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar S. Donovan, Communication Smart: How to Express Yourself Best in Conversations, texts, e-mails, and more, 3rd ed., Twenty First Century Books, 2013.
A. Government, Assessing You: The First Step in Career Planning, 3rd ed, Alberta Services, 2017.
C.L. Bovee, J.V. Thill, Excellence in Business Communication - Communication Skills for Career Success, 13th ed., Pearson Prentice Hall, 2019.
P.F. Drucker, L.M. Roberts, et al. Harvard Business Review’s 10 Must Read on Career Resilience, HBR Press, 2021. Paperback and e-book.
S. Robbins, Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications, 9th ed., Pearson Prentice Hall, 2018.
Cumhurbaşkanlığı Kariyer Planlama Dersi https://www.cbiko.gov.tr/projeler/kariyer-planlama-dersi
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kapısı https://www.yetenekkapisi.org/login
Ders notları and power point slaytları, e-kitap, pdf çıktıları.
Tüm çevrimiçi etkinlikler kaydedilir ve Teams akışına eklenir.
Yardımcı kaynaklar; kitaplar, videolar

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 0 % 0
Kısa sınavlar 3 % 30
Ödevler 0 % 0
Diğer uygulamalar 14 % 70
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 0 % 0
Final sınavı 0 % 0
Toplam :
17
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 14 2 28
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 11 2 22
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 50

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Kariyer yönetimi ile ilgili kavramları tanır.
2 Öğrencilerin kariyer gelişimine katkı sağlayan IYTE olanakları ile ilgili farkındalık oluşur.
3 'Yetenek Kapısı’ uygulamasının faydalarını öğrenir ve kullanım becerisi kazanır.
4 Çeşitli iş fırsatları ile ilgili farkındalık oluşur.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Ders ve kariyer merkezinin amacını tanıtmak. Kariyer Merkezinin faaliyetlerini ve IYTE’nin olanaklarını sunmak. Kariyer Yönetimi: Kariyer kavramı, tanımlar. Kişisel güçlü ve zayıf yönleri değerlendirmek. Sosyal becerileri geliştirmek. Sunum, video (ders notları)
2 Bilim – Teknoloji – Etik. Mühendislik etiği. Sunum (ders notları)
3 İYTE değerleri ve İYTE kimliğinin anlatılması. Sunum (ders notları)
4 Özgeçmiş ve niyet mektubu yazımı. Kurumsal iletişim; Sözlü ve yazılı iletişim, iletişim becerileri. Sunum, video & pdfs Business Communication Ch2&3
5 Misafir konuşmacı 1 – İnsan Kaynakları Yöneticileri / İstihdam kurumu temsilcileri / Üst düzey yönetici istihdam eden kurum temsilcileri. Çevrimiçi seminer Soru/cevap
6 IYTE Kariyer, Liderlik ve Girişimcilik Merkezi (CLEC), Yetenek Kapısı haftası kapsamında uygulamanın tanıtımı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kapısı
7 Misafir konuşmacı 2 - IYTE Mezunlar Ofisi ve Mezunlar Derneği işbirliği ile “IYTE mezun sohbetleri” Çevrimiçi seminer Soru/cevap
8 Misafir konuşmacı 3 – Özel sektörde kariyer yolculuğu. Çevrimiçi seminer Soru/cevap
9 IYTE Öğrenci Toplulukları tanıtımı ve sunumları. Girişimci öğrenci sohbetleri. Sunum, video Soru/cevap
10 Zaman yönetimi (Kriz/stres yönetimi) Sunum (ders notları)
11 Misafir konuşmacı 4 – Akademi ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma hayatı farklılıkları ve deneyim paylaşımı. (panel) Çevrimiçi seminer Soru/cevap
12 Misafir konuşmacı 5 – Girişimci sohbeti, deneyim paylaşımı. Çevrimiçi seminer Soru/cevap
13 Misafir konuşmacı 6 – IYTE Öğretim Üyesinin kariyer deneyimi paylaşımı ve farklı endüstrilerin tanıtımı. Çevrimiçi seminer Soru/cevap
14 Misafir konuşmacı 7 – STK’larda kariyer. Çevrimiçi seminer Soru/cevap


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=163263&lang=tr