Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
2MATH152ANALİZ II4+257

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Analiz dersi, fizik ve mühendislik problemlerinin analizinde yararlılığı kanıtlanmış olan temel matematik tekniklerine giriştir.
Derste işlenen konular arasında integral, diziler, seriler yer almaktadır. Bu ders, matematik öğrencileri için sağlam bir matematik temeli sağlayacaktır.
Dersin İçeriği Riemann integral, İntegraller için Orta Değer Teoremi, Analizin temel teoremleri, terstürev hesaplama teknikleri, çeşitli geometrik ve fizik uygulamaları, diziler, düzensiz integraller, sonsuz seriler, güç serileri, Taylor serileri ve bunların uygulamaları.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Doç.Dr. ORHUN KARA
Prof.Dr. OKTAY PASHAEV
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
1) Thomas’ CALCULUS, N-th Editions, (N = 1,2,…,11) 2) Ayres F, Mendelson E, Schaum’s outline of Calculus, McGraw-Hill, 1990 3) Apostol T.M. Calculus and Linear Algebra, Wiley, 1967 4) Marsden J, Weinstein A. Calculus Unlimited, Benjamin,1981 5) Dunham W. The Calculus Gallery: Masterpieces from Newton to Lebesgue, 2004

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 2 % 40
Kısa sınavlar 1 % 10
Ödevler 0 % 0
Diğer uygulamalar 0 % 0
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 0 % 0
Final sınavı 1 % 50
Toplam :
4
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 1 48 48
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 1 96 96
Uygulama 1 18 18
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 1 48 48
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 7 210

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Sözlü ve yazılı olarak matematik ile ilgili konular da iletişim yeteneğini kazanmış olması
2 Matematik ve ilgili alanlarda matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
3 Uygulamalı matematik konularını problem çözmede kullanma becerisi
4 Analiz, cebir, türevli denklemler, türevli geometri, sayısal analiz gibi matematik temelini oluşturan konularda bilgi sahibi olma


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 İntegral: Sigma notasyonu ve sonlu toplamların limitleri J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
2 İntegral: Belirli ve belirsiz integral. Kalkulüsün temel teoremi J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
3 İntegral Uygulamaları: Silindirik kabuklarla ve arakesitlerle hacim hesapları J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
4 İntegral Uygulamaları: Eğri uzunluğu J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
5 İntegral Uygulamaları: Döndürülen yüzeylerin alanlarının hesapları J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
6 İntegral Uygulamaları: Yüzey alanları -II J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
7 İntegraller ve Transendental Fonksiyonlar J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
8 Parçalı integral tekniği J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
9 Trigonometrik integraller ve yerine koyma yöntemi J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
10 Rasyonel fonksiyonların integralleri J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
11 Düzensiz integraller J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
12 Diziler ve Seriler J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
13 İntegral testi, karşılaştırma testi, oran testi ve kök testi J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
14 Değişmeli seriler, kesin ve şartlı yakınsama; Güç serileri, Taylor ve Maclaurin serileri J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
15 Final 1. hafta J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007
16 Final 2. hafta J. Hass, M. Weir, G. Thomas, UNIVERSITY CALCULUS, Addison Wesley, 2007


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1 4 3
Ö2 4 3
Ö3 4 3
Ö4 4

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=163265&lang=tr