Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
7MATH441GEOMETRİK TOPOLOJİYE GİRİŞ3+036

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Geometrik topoloji temel kavramlarını lisas öğrencilerine tanıtmak.
Dersin İçeriği Manifoldlar, genel topoloji, topolojik uzaylar, sipleks yapılar
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi Neslihan GUGUMCU
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar
Geometrik topoloji
3 odev
2 ara, 1 final

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 2 % 80
Kısa sınavlar 0 % 0
Ödevler 3 % 10
Diğer uygulamalar 0 % 0
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 0 % 0
Final sınavı 1 % 10
Toplam :
6
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 1 42 42
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 5 15 75
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 3 20 60
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 177

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Geometrik Topoloji temel kavramları hakkında bilgiye sahip olma.
2 Matematikteki modern araç ve problemlerin farkında olmak.
3 Matematiğin temelini oluşturan konularda bilgi sahibi olma.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Genel topoloji tekrar Topology, a first course, James Munkres
2 Sürekli fonksiyonlar Topology, a first course, James Munkres
3 2-boyutlu hücresel yapılar Algebraic topology, Hatcher
4 Düzlemsel eğriler ve Gauss kodları Various Publications
5 Whitney-Graustein Teoremi publications
6 Kord diyagramları publications
7 Düğümler On Knots, Louis Kauffman
8 Düğüm invaryantları Knots and Physics, Louis Kauffman
9 Yüzeyler iNTRODUCTION TO KNOT THEORY, Lickorish
10 Yüzeylerin üçenlere bölünmesi Algebraic topology, Hatcher
11 Düğümlerden yüzey elde etme Knot theory, Charles Livingston
12 3-boyutlu topolojik uzaylar Knots, Braids and 3-manifolds, Prasolov&Sossinsky
13 Temel grup Algebraic topology, Hatcher
14 Düğüm grubu The knot book, Colin Adams


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Tüm 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
Ö1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Ö2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ö3

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=163340&lang=tr