Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
7MATH446EĞİTİM PLANI DESTEKLEYİCİ ALAN DERSİ3+036

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencilerimizin kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak ve müfredatında yer almayan bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak
Dersin İçeriği Öğrenciler her dönem veya tüm lisans eğitimi boyunca bölümlerin belirlediği sayıda dijital platformlardan sunulan çevrimiçi derslere, sertifika programlarına, fiziksel olarak aldığı sertifika programlarına, ulusal veya uluslarası katıldığı yaz okullarında aldığı dersleri belirtilen zaman aralıklarında kayıt olduklarını ve başarı ile tamamladıklarını belgeleyerek kredili Müfredat Destekleyici Alan Dersi (MDAD) karşılık gelmesi için başvuruda bulunabilir.
Tüm lisans eğitimi esnasında kredili olarak bu statüde en fazla 1 ders alınabilir.
Dersin Yöntem ve Teknikleri Öğrenci yaptığı işleri kapsayacak şekilde bir
rapor hazırlar. Öğrenci raporu jüri önünde sunar ve savunur.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gamze Tanoglu https://web.iyte.edu.tr/~gamzetanoglu gamzetanoglu@iyte.edu.tr
Dersi Verenler Prof.Dr. GAMZE TANOĞLU
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar
yok

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 0 % 0
Kısa sınavlar 0 % 0
Ödevler 0 % 30
Diğer uygulamalar 0 % 30
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 0 % 40
Final sınavı 0 % 0
Toplam :
0
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 1 30 30
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 3 45 135
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 165

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Matematik alanında güncel konuları öğrenme ve anlama becerisi kazanır.
2 Bilişim teknolojilerini ve güncel teknikleri matematik uygulamalarına yönelik kullanır
3 Türkçe ve ingilizce yazılı/sözel etkin iletişim kurar, bireysel ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır
4 Hayatboyu öğrenme amaçlı çalışır


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 İşyerine yerleştirme öncesi bilgilendirme dersleri
2 İşyerine yerleştirme öncesi bilgilendirme dersleri
3 İşyerine yerleştirme öncesi bilgilendirme dersleri
4 İşyerine yerleştirme öncesi bilgilendirme dersleri
5 İşyerine yerleştirme öncesi bilgilendirme dersleri
6 İşyerine yerleştirme öncesi bilgilendirme dersleri
7 İşyerine yerleştirme öncesi bilgilendirme dersleri
8 İşyerine yerleştirme öncesi bilgilendirme dersleri
9 İşyerine yerleştirme öncesi bilgilendirme dersleri
10 İşyerine yerleştirme öncesi bilgilendirme dersleri
11 İşyerine yerleştirme öncesi bilgilendirme dersleri
12 İşyerine yerleştirme öncesi bilgilendirme dersleri
13 Pre-employment information courses
14 sunum


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1 4 4 4 4 4 4 4
Ö2 4 4 4 4 4 4 4
Ö3 4
Ö4 4 4 4 4 4 4 4

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=231575&lang=tr