Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
4MATH260SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN MATEMATİK3+036

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencileri Sürdürülebilirlik kavramı ile tanıştırmak, temel matematiği kullanarak bazı Sürdürülebilirlik problemlerini anlamak ve çözümler üretmek. Ayrıca, ders gerçek dünya problemlerine nicelik ve eleştirel bakış açıları kazandırmayı da amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Sürdürülebilirlik-Giriş ve Amaçlar, Cebir ve Nüfus Artışı, Set teorisi ve Yenilenebilir Enerji, Olasılık ve Organik Tarım, Lineer Regresyon ve Korelasyon, Ağlar ve Bağlantılar, Yeşil Ulaşım Ağları, Geometri ve Doğal Yapılar, Kalkulus ve Sosyal Adalet, Enerji Stokları, Akışlar ve Denge Durumları.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Prof.Dr. Şirin Atılgan Büyükaşık
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar John Roe • Russ deForest • Sara Jamshidi Mathematics for Sustainability, © Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018
Mathematics for Sustainability Jacob Duncan Department of Mathematics and Statistics Winona State University jacob.duncan@winona.edu

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 2 % 40
Kısa sınavlar 0 % 0
Ödevler 5 % 30
Diğer uygulamalar 0 % 0
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 0 % 0
Final sınavı 1 % 30
Toplam :
8
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 14 3 42
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 8 6 48
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 8 12 96
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 186

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Sürdürülebilirlik amaçları hakkında bilgi sahibi olma
2 Matematik teknikleri yardımıyla Sürdürülebilirlik problemlerine çözüm üretmek
3 Sürdürülebilirlik problemler için nicel yöntemler kullanmak
4 Daha doğru tespitler yapmak ve kararlar almak için eleştirel bakış açısı geliştirmek


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Giriş: Sürdürülebilirlik
2 Sürdürülebilirlik Amaçları
3 Cebir ve Nüfüs Artışı
4 Set teorisi ve Yenilenebilir Enerji
5 Olasılık ve Organik Tarım
6 İstatistik. Lineer Regresyon ve Corelasyon
7 Ağlar ve Bağlantılar
8 Yeşil Ulaşım Ağları
9 Geometri, Trigonometri ve Doğal Yapılar
10 Kalkulus ve Sosyal Adalet
11 Stoklar, Akışlar ve Dengeler
12 Enerji Stokları ve Akışlar
13 Seçmeli Konular
14 Seçmeli konular


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1 4 4
Ö2 4 4 2 2
Ö3 4 4 4 3
Ö4 3 4 4

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=254340&lang=tr