Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
1MATH101ÖN MATEMATİK2+002

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Matematiğin temel araştırma alanları için gerekli olan fonksiyonlar, denklemler, eşitsizlikler ve denklem sistemleri gibi konularının öğrenilmesi ve bu konularda gerekli olan altyapının kazanılması ile öğrencinin gerçek yaşamda karşılaştığı matematiksel problemleri çözmek için gereken yeterliliğe sahip olması beklenmektedir.
Dersin İçeriği Fonksiyonlar ve tersleri, fonksiyonlarla işlemler ve fonksiyon grafiklerini çizme teknikleri, polinom fonksiyonlar, rasyonel fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, trigonometrik özdeşlikler ve trigonometrik denklemler, denklem sistemleri, eşitsizlikler ve çözüm teknikleri.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Arş.Gör.Dr. TİNA BEŞERİ SEVİM
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Barnett, Ziegler, Syleen and Sobecki. Precalculus 7ed. Mc Graw Hill, 2010.

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 1 % 40
Kısa sınavlar 0 % 0
Ödevler 0 % 0
Diğer uygulamalar 0 % 0
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 0 % 0
Final sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 14 2 28
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 14 2 28
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 2 2 4
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 2 60

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Fonksiyonların diline alışma
2 Polinom, rasyonel, üstel, logaritmik ve trigonometrik fonksiyonları anlama ve bu fonksiyonların grafiklerini tanımlama becerisi kazanma
3 Lineer ve ikinci dereceden denklemler ile üstel ve logaritmik fonksiyonlara sahip denklemleri çözebilme
4 Gerçek dünya problemlerinin nicel yönlerini analiz ederek problem çözme becerileri kazanma ve matematiksel modeller oluşturma


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 ÜNİTE R. : TEMEL CEBİRSEL İŞLEMLER. Cebir ve Gerçek Sayılar. Üslü ve Köklü İfadeler. Polinomlar: Temel İşlemler ve Çarpanlara Ayırma. Rasyonel İfadeler. Barnett, Ziegler, Syleen and Sobecki. PRECALCULUS
2 ÜNİTE 1: DENKLEMLER ve EŞİTSİZLİKLER. Lineer Denklemler ve Uygulamaları. Doğrusal Eşitsizlikler. Denklemlerde ve Eşitsizliklerde Mutlak Değer. Barnett, Ziegler, Syleen and Sobecki. PRECALCULUS
3 Karmaşık sayılar. İkinci Dereceden Denklemler ve Uygulamaları. Ek Denklem Çözme Teknikleri. Barnett, Ziegler, Syleen and Sobecki. PRECALCULUS
4 ÜNİTE 2: GRAFİKLER. Kartezyen koordinat sistemi. Düzlemde Uzaklık Kavramı. Bir Doğrunun Denklemi. Lineer Denklemler ve Modeller. Barnett, Ziegler, Syleen and Sobecki. PRECALCULUS
5 ÜNİTE 3: FONKSİYONLAR. Fonksiyonlar. Fonksiyon Grafikleri. Fonksiyonların Dönüşümleri. Barnett, Ziegler, Syleen and Sobecki. PRECALCULUS
6 Fonksiyonların Dönüşümleri. İkinci Dereceden Fonksiyonlar. Fonksiyonlar Üzerindeki İşlemler; bileşke. Barnett, Ziegler, Syleen and Sobecki. PRECALCULUS
7 Ters Fonksiyonlar. ÜNİTE 4: POLİNOMLAR ve RASYONEL FONKSİYONLAR. Polinom Fonksiyonlar, Bölme ve Modeller. Barnett, Ziegler, Syleen and Sobecki. PRECALCULUS
8 Polinom Fonksiyonlar, Bölme ve Modeller. Gerçek Sıfırlar ve Polinom Eşitsizlikleri Barnett, Ziegler, Syleen and Sobecki. PRECALCULUS
9 Rasyonel Fonksiyonlar ve Eşitsizlikler. ÜNİTE 5: ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR. Üstel Fonksiyonlar Barnett, Ziegler, Syleen and Sobecki. PRECALCULUS
10 Logaritmik Fonksiyonlar. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar. Barnett, Ziegler, Syleen and Sobecki. PRECALCULUS
11 ÜNİTE 6: TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR. Açılar ve Ölçüleri. Trigonometrik Fonksiyonlar: Birim Çember Yaklaşımı. Dik Üçgenleri Çözme. Trigonometrik Fonksiyonların Özellikleri. Barnett, Ziegler, Syleen and Sobecki. PRECALCULUS
12 Daha Genel Trigonometrik Fonksiyonlar ve Modeller. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar. ÜNİTE 7: TRİGONOMETRİK ÖZDEŞLİKLER ve KOŞULLU DENKLEMLER. Temel Özdeşlikler ve Kullanımları. Barnett, Ziegler, Syleen and Sobecki. PRECALCULUS
13 Toplam, Fark ve Kofonksiyon Özdeşlikleri. İki Kat Açı ve Yarım Açı Özdeşlikleri. Çarpım-Toplam, Toplam-Çarpım Özdeşlikleri Barnett, Ziegler, Syleen and Sobecki. PRECALCULUS
14 Trigonometrik Denklemler. ÜNİTE 8: TRİGONOMETRİDE EK KONULAR. Sinüs Yasası. Kosinüs Yasası. Barnett, Ziegler, Syleen and Sobecki. PRECALCULUS


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Ö1 2 4 4 4 2 4 4 4
Ö2 2 4 4 4 2 4 4 4
Ö3 2 4 4 4 2 4 4 4
Ö4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=254343&lang=tr