Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
6MATH332OLASILIK VE İSTATİSTİK4+258

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dersin amacı olasılık ve istatistiğin temel kavramlarını tanıtmak ve bunların gerçek hayatta ortaya çıkan sorunlarda bilgisayar uygulamalarıyla nasıl kullanılacağını göstermektir. Öğrenciler bir istatistiksel programlama diliyle tanıştırılacaktır. Olasılığın örnek uzayı, rassal değişken gibi temel kavramları verilecektir. Uygulamada sıkça karşılaşılan
dağılımlar vurgulanarak öğrencilerin derste öğrendikleri yöntemleri uygulamaları sağlanacaktır. Gerçek hayatta ortaya çıkan
verilerin analiz ve yorumunu sağlayacak istatistik yöntemleri sunulacaktır. Öğrenciler bu yöntemleri haftalık bilgisayar laboratuarı
saatlerinde uygulayacaktır.
Dersin İçeriği İstatistiksel programlama dillerinin temelleri, Rassal değişkenler, Ortalama ve Varyans, Binom ve Poisson dağılımları, Sürekli Dağılımlar, Merkez Limit Teoremi, Data Analizi, Nokta ve Aralık tahmini, Hipotez Testleri, Doğrusal ve Lojistik Regresyon, Varyans Analizi
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Oğuz Yılmaz
Dersi Verenler Prof.Dr. OĞUZ YILMAZ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Peter Dalgaard, Introductory statistics with R, Springer
Suggested textbooks: M.D. Ugarte, A.F. Militino, A.T. Arnholt, Probability and Statistics with R, CRC Press, Larry Wasserman, All of Statistics, Springer
Dersi veren hocanın uhdesindedir.
2 vize 1 final

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 2 % 40
Kısa sınavlar 0 % 0
Ödevler 0 % 0
Diğer uygulamalar 0 % 0
Laboratuvar uygulamaları 5 % 20
Projeler 0 % 0
Final sınavı 1 % 40
Toplam :
8
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 14 3 42
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 14 4 56
Uygulama 8 6 48
Laboratuvar 14 2 28
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 3 25 75
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 8 249

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Olasılık ve istatistiğin genel kavramlarını bilgisayar uygulamalarıyla birlikte anlar
2 Sık rastlanılan olasılık dağılımlarını anlar ve bilgisayar uygulamalarını verir
3 Ortalama, standart sapma, ve güven aralıklarını hesaplar
4 Gerçek hayatta ortaya çıkan verilerin derste verilen istatistiksel yöntemlerle bilgisayarda analizini yapmak
5 İstatistik ve olasılığın kavramlarını lisansüstünde daha ileri seviyede çalışabilecek


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 İstatistiksel programlama dillerinin temelleri Ref.1 B:1
2 Olasılık ve rassal değişkenler Ref.1. B: 3
3 Ortalama, varyans Ref.1 B: 3
4 Binom dağılımı, Polinom dağılımı Ref.1. B: 4
5 Sürekli dağılımları Ref.1. B: 4
6 Merkez limit teoremi ve uygulamaları Ref.1. B: 5
7 Veri analizi Ref.1. B:6
8 Nokta tahmini Ref.1 B: 7
9 Aralık tahmini Ref.1. B: 8
10 Hipotez testi Ref.1. B: 9
11 Hipotez testi Ref.1. B: 9
12 Doğrusal regresyon Ref.1. B: 12
13 Lojistik regresyon Ref.1. B:12
14 Varyasyon analizi Ref.1. B: 12


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Tüm 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4
Ö1 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4
Ö2 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4
Ö3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4
Ö4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4
Ö5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=254373&lang=tr