Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3MATH201MATEMATİKSEL PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 2+236

Dersin Detayları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı MATEMATİK
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Karmaşık matematiksel ifadeler içeren belgeleri (makale, tez, sunum vb.) yazmak için kullanılan TeX/LaTeX dizgi ortamını öğretmek.
Python/IPython'un sympy ve numpy kütüphaneleri ile matematik problemlerini bilgisayar ortamına aktarmayı ve çözmeyi, matplotlib kütüphanesi ile fonksiyonları çizmeyi öğretmek.
Matematik problemlerini aktarmak ve çözmek ve fonksiyonları çizmek için yerleşik kütüphanelere sahip Mathematica yazılımını öğretmek.
Dersin İçeriği LaTeX ortamı, LaTeX'te denklem yazma, belgelere tablo ve şekil ekleme, LaTeX'te çapraz referanslama, LaTeX'te içindekiler ve kaynakça oluşturma, LaTeX'te sunum hazırlama, IPython arayüzünün ve Python kütüphanelerinin tanıtılması (Sympy, numpy, vb.), Python/IPython'da matematiksel işlemlerin temelleri, Python/IPython ile matematik ve lineer cebir uygulamaları, Python/IPython ile çizim, Python/IPython ile Programlama, Mathematica arayüzü ve Mathematica'nın temelleri, Mathematica ile Calculus ve Lineer Cebir uygulamaları, programlama dili olarak Mathematica, Mathematica'da dosya işlemleri ve grafik çizimi.
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Dr. Barış ÇİÇEK
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Barış ÇİÇEK
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Matplotlib tutorial, https://matplotlib.org/3.3.3/tutorials/index.html
The Not So Short Introduction to LaTeX , by Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl (Version 5.04, October 29, 2014)
The Mathematica Book, Fifth Edition, by Stephen Wolfram, Wolfram Media, Inc., 2003, ISBN: 1579550223, 1488 pp
Sympy tutorial, https://docs.sympy.org/latest/index.html
NumPy Manual, https://numpy.org/doc/stable/index.html

Ders Yapısı

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Yıl içi sınavları 2 % 40
Kısa sınavlar 5 % 20
Ödevler 0 % 0
Diğer uygulamalar 0 % 0
Laboratuvar uygulamaları 0 % 0
Projeler 0 % 0
Final sınavı 1 % 40
Toplam :
8
% 100

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Haftalık Ders 28 1 28
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Ödev, Okuma, Bireysel Çalışma vb.) 5 3 15
Laboratuvar 28 1 28
Sınavlar ve Sınava Hazırlık (Derse Katılım, Sunum, Yarıyıl Sınavı, Final Sınavı, Kısa Sınavlar vb) 8 15 120
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 191

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Kodlama yardımıyla matematiksel problemlerin çözümlerini yapar
2 Karmaşık matematiksel ifadeler içeren dökümanlar hazılamak için gerekli araçları öğrenir
3 Bilgisayar araçları yardımıyla matematiksel problemlerin grafiklerini çizer ve analiz eder
4 Doğrusal cebir ve analiz derslerinin uygulamalarını sembolik hesaplama yardımıyla yapar


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 LaTeX nedir? LaTeX editörleri. LaTeX 'in yapısı. LaTeX 'de bölüm ve özet oluşturma.
2 Denklem yazımı ve numaralandırma. Dökümana resim ve tablo ekleme. Çapraz referanslama. Teorem, tanım vb. yazımı ve tanımlanması.
3 İçindekiler, tablolar ve figürler sayfası yapma. Latex ile kaynakça hazırlama. Latex ile sunum hazırlama (beamer).
4 IPython arayüzünün ve Python kütüphanelerinin tanıtılması (Sympy, numpy, vb.)
5 Python/IPython ile matematiksel işlemlerin temelleri
6 Python/IPython ile kalkülüs (fonksiyonlar, denklemler, limit, türev, integral, diziler, seriler).
7 Python/IPython ile lineer cebir (vektörler, matrisler, lineer denklem sistemleri)
8 Python/IPython matplotlib kütüphanesi ile çizim yapma
9 Python/IPython’da döngüler ve kontrol yapıları. Dosya işlemlerinin matematiksel problemlere uygulamaları.
10 Mathematica programının arayüzünü tanıtma, Mathematica'nın temelleri, Mathematica'da değişkenler
11 Mathematica ile kalkülüs (fonksiyonlar, denklemler, türev, integral, diziler, seriler, limit).
12 Mathematica ile lineer cebir (vektörler, matrisler, lineer denklem sistemleri)
13 Programlama dili olarak Mathematica: döngüler, mantık ve kontrol yapıları
14 Mathematica ile dosya işlemleri ve çizim yapma
15 Final
16 Final


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Tüm 4
Ö1 3 2 3 3
Ö2 4 4 2
Ö3 3 2 3 3
Ö4 3 2 3 3

Katkı Düzeyi : 0: Yok 1: Düşük 2: Orta 3: Yüksek 4: Çok Yüksek


https://obs.iyte.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=254409&lang=tr