İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Öğrenci Bilgi Sistemi
   


 
English 26 Temmuz 2017 Çarşamba


Öğrenci Numarası:
Şifre
Sayıların Toplamı  
 
   
  Şifremi Unuttum


Oturum Açmak İçin Kalan Süre
 
 

Değerli Öğrenciler,

2017 Yaz Okulunda açılan bazı derslere ait kontenjan artırımı yapılması planlanmıştır. Kontenjan artırımı dersi veren bölümler tarafından duyurulacak olup derse kayıt yapmak isteyen öğrencilerimiz 30 Haziran 2017 saat 12.00 itibariyle kayıt yapabileceklerdir.

**Dersin kotasına dahil olabilmeniz için dersi seçtikten sonra kesinleştirmeniz gerekmektedir.

667 KHK KAPSAMINDA ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK ENSTİTÜMÜZDE KAYITLI ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 

Enstitümüzde 667 KHK kapsamında kayıtlı olan özel öğrenciler İYTE Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Öğrenci İşleri İşleyiş Esaslarına tabidir.

a) Genel not ortalaması 1,80’in altında veya 1,80 ve üstünde olan öğrenciler Kapatılan Üniversitelerde alıp BAŞARISIZ oldukları ve intibakı yapılan (İYTE’de alması gereken) dersleri tekrarlar,

b) Genel not ortalamasının 1.80'in altına düştüğü herhangi bir yarıyılda daha önce aldığı (BAŞARILI/BAŞARISIZ) dersleri tekrarlayabilir. Geçmiş yıllardan ders yükü en fazla olan yarıyılın ders yüküne tabidirler.

Yukarıdaki durumlara uygun öğrenciler almak istedikleri dersler için (çakışma olmaması ve ders yükü aşılmaması koşulu ile) danışmanlarının uygundur ibaresinin yer aldığı dilekçe ile 24 Şubat 2016 Cuma saat 17:00'a kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 Öğrenci İşleri İşleyiş Esasları Linki için:

http://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/2016/10/%C4%B0YTE-%C3%96%C4%9Frenci-%C4%B0%C5%9Fleri-%C4%B0%C5%9Fleyi%C5%9F-Esaslar%C4%B1.pdf

İYTE Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği linki için:

http://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/2014/03/%C4%B0YTE-Lisans-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf


Öğrenci Bilgi Sistemine aşağıdaki bilgiler doğrultusunda giriş yapabilirler.

Kullanıcı Adı;

T.C. Uyruklu Öğrenciler                 : Öğrenci numarası

Yabancı Uyruklu Öğrenciler           : Öğrenci numarası

Şifre;

T.C. Uyruklu Öğrenciler                : T.C. Kimlik Numarasının ilk 5 rakamı

Yabancı Uyruklu Öğrenciler          : YU Numarasının ilk 6 rakamı