İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Öğrenci Bilgi Sistemi
   


 
English 28 Mayıs 2017 Pazar


Öğrenci Numarası:
Şifre
Sayıların Toplamı  
 
   
  Şifremi Unuttum


Oturum Açmak İçin Kalan Süre
 
 Değerli Öğrenciler,

Ders programı, kota ve şubelendirme değişikliği 23-24 Şubat 2017 tarihlerinde akademik birimler

tarafından yapılacak olup ayrıntılı bilgiyi ilgili bölümden alabilirsiniz.

667 KHK KAPSAMINDA ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK ENSTİTÜMÜZDE KAYITLI ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 

Enstitümüzde 667 KHK kapsamında kayıtlı olan özel öğrenciler İYTE Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Öğrenci İşleri İşleyiş Esaslarına tabidir.

a) Genel not ortalaması 1,80’in altında veya 1,80 ve üstünde olan öğrenciler Kapatılan Üniversitelerde alıp BAŞARISIZ oldukları ve intibakı yapılan (İYTE’de alması gereken) dersleri tekrarlar,

b) Genel not ortalamasının 1.80'in altına düştüğü herhangi bir yarıyılda daha önce aldığı (BAŞARILI/BAŞARISIZ) dersleri tekrarlayabilir. Geçmiş yıllardan ders yükü en fazla olan yarıyılın ders yüküne tabidirler.

Yukarıdaki durumlara uygun öğrenciler almak istedikleri dersler için (çakışma olmaması ve ders yükü aşılmaması koşulu ile) danışmanlarının uygundur ibaresinin yer aldığı dilekçe ile 24 Şubat 2016 Cuma saat 17:00'a kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 Öğrenci İşleri İşleyiş Esasları Linki için:

http://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/2016/10/%C4%B0YTE-%C3%96%C4%9Frenci-%C4%B0%C5%9Fleri-%C4%B0%C5%9Fleyi%C5%9F-Esaslar%C4%B1.pdf

İYTE Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği linki için:

http://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/wp-content/uploads/2014/03/%C4%B0YTE-Lisans-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf

2016-2017 BAHAR DÖNEMİ DERS SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 

- Katkı payı ücret ödemesi olan öğrenciler ödemelerini gerçekleştirmeden kesinleştirme işlemi yapamayacaklardır.


- Teknik Seçmeli derslerinizi müfredatınızda yer alan ELT / ELS gruplu dersler üzerinden giderek

  Fakülte ve bölüm seçerek ekleyebilirsiniz. Daha önceki dönemlerde aldığınız ELT/ ELS gruplarından

  ders almamaya dikkat ediniz. Aynı gruptan alınan dersler otomatik olarak eş değer sayılmaktadır.


- Saydırılmak üzere alınan teknik seçmeli dersler için ders ekleme çıkarma süresi içerisinde kayıtlı

 olduğunuz bölüme saydırma dilekçesi verilmesi gerekmektedir.


- Kotalı dersler ancak danışman onay verdiğinde seçilmiş olur.

Öğrenci Bilgi Sistemine aşağıdaki bilgiler doğrultusunda giriş yapabilirler.

Kullanıcı Adı;

T.C. Uyruklu Öğrenciler                 : Öğrenci numarası

Yabancı Uyruklu Öğrenciler         : Öğrenci numarası

Şifre;

T.C. Uyruklu Öğrenciler                : T.C. Kimlik Numarasının ilk 5 rakamı

Yabancı Uyruklu Öğrenciler        : YU Numarasının ilk 6 rakamı